img

Kalite Politikamız

img

Kalite Politikamız

MİROĞLU ÇEVRE A.Ş. olarak amacımız, yasal şartlar ve müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda hizmet vererek, müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu bakış açısıyla yaptığımız hizmetlerimizin kalitesini garanti altına alarak, çevreye saygılı faaliyetlerde bulunmak ve çalışanlarımıza önem vermek en temel değerlerimizdendir.
Hedeflerine ulaşmak için, MİROĞLU ÇEVRE A.Ş. çalışanları sürekli iyileştirme projesinin ayrılmaz bir parçası olark, takım çalışmasını esas alıp iş ve iş bilincini geliştirirler.
Yüksek kalite seviyesini garanti altına almak için tedarikçilerinin de şirket sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindedir.
MİROĞLU ÇEVRE A.Ş. yasal düzenlemeler ve müşteri şartlarına uyarak kalitesini daha ileri taşımayı, kalite-çevre yönetim sisteminin etkinliğini ve sürekli gelişmesini taahhüt eder.
ŞİRKET POLİTİKAMIZ
Şirket hedefleri ve stratejileri doğrultusunda kalite ve çevre politikası faaliyetlerine daima uymak
Kaliteli ilkelerine, yasal şartlara ve müşteri beklentilerine uygun geniş yelpazede Şirket kalitesini başarıyla sağlamak için şirket performansında taleplere ve hedeflere yönelik sürekli iyileştirme yapmak temel bir esastır.
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet kalitesini sağlamak.
Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek, kendini sürekli güncelleyen, geliştiren hep daha iyiye ulaşmayı hedef edinen bir firma olmak.
Müşterilerin çalışmaktan memnun olduğu, çalışanların çalışmaktan gurur duyduğu bir firma olmak.
Yasal gerekliliklere uygun çevre ve insan sağlığını göz ardı etmeyen hizmet süreçlerimizi gerçekleştirmek.
Firmalarla olan ilişkilerde minumum maliyetlerle mükemmeliyet arayışı ve müşteri-tedarikçi mantığını karşılıklı işlevsel ilişkilerle geliştirerek tüm çalışanlarına kendi çalışmalarının ve hatalarının son kullanıcı üzerindeki etkilerinin bilincine varmasını sağlamak. Çalışmalarımızın ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek.
Gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak çevre kirliliğine sebep olan etkileri azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak. Riskleri azaltarak çalışma ortamını daha güvenli kılarak çevre kazalarını, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek.
Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yürürlülükte yer alan tüm yasalara, kanuni yükümlülüklere uymayı taahhüt eder.
Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak şirket politikamızdır.