img

Manisa Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

img

Manisa Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Tıbbi atık; sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu ortaya çıkan kesici, delici, patolojik ve efeksiyöz atıkların tümünü kapsamaktadır. Ünitelerden toplanan atıklar, ayrı ayrı yok edilmek üzere alanlarında uzman görevlilerce alınır. Bu tıbbi atıklar; sadece tıbbi atıkların toplanmasında kullanılan kırmızı poşetlere ağızları sıkıca kapatılarak, üzerinde uluslararası biotehlike amblemi bulunan konteynerlere yüklenerek, geçici depolama sahasına getirilir. Depolama alanına gelen atıklar, tıbbi atık toplama ve taşımadan sorumlu eğitimli personelimiz tarafından yapılan tartım işleminin ardından kontrollü olarak, tıbbi atık taşıma standartlarında üretilmiş olan araçlarımıza yüklenir. Tıbbi atığın alındığı ünitede alanında uzman personelimizin gözetiminde gerçekleştirilen bu işlemin bilgileri el terminaline ve belgelere yazılarak kayıt altına alınır. Ve kayıtların bir nüshası ünite personeline verilir.
Miroğlu AŞ’nin lisanslı araçları, toplanan atıkları bertaraf tesisine getirmek için yola çıkar. Dünya standartlarında taşıma araçlarıyla bertaraf tesisimize getirilen tıbbi atıklar, boşaltılarak soğuk hava deposuna götürülür.  Atıklar boşaltıldıktan sonra araçlar, sistematik olarak özel solüsyonlarla dezenfekte edilir, yıkanır. Araçlardan konteynere yüklenen atıklar sisteme kaydedilmek üzere tartılarak asansöre verilir. Burada yüksek sıcaklık ve basınçla buhar verilerek, içindeki mikroorganizmalar yok edilir. Ve tıbbi atıklar kırma işlemine hazır hale gelmiş olur. Sterilizasyonu ve kırım işlemi tamamlanan tıbbi atıklar çevreye hiçbir olumsuz etkisinin kalmadığı, uzmanlarımız tarafından onaylandıktan sonra, düzenli depolama tesislerine götürülmek üzere römorklara yüklenir. Bu aşama sonrasında toprakla buluşan bu atıklar bir süre sonra metan gazı haline gelerek bir başka enerji kaynağı olur.
Miroğlu Çevre A.Ş. olarak daha yaşanabilir bir kent yaratma felsefesi; sağlıklı çevre, kaliteli yaşam misyonuyla dün olduğu gibi bugünde modern şehirler ve yaşam alanları oluşturma çabası içindeyiz. İşini severek yapan, yaptığı işin sorumluluklarının farkında olan genç, dinamik ve güçlü bir ekibiz.
İnsan tebessüm ettikçe mutlu olur, çevresini mutlu eder. Sağlıksa tebessümün kaynağıdır. Sağlıklı bir çevre Miroğlu olarak vizyonumuzdur.